• 19 DES 16
  • 0

  Stokke og Andebu slås sammen med Sandefjord kommune

  image_10

  Fra 1. januar 2017 vil Stokke og Andebu slås sammen med Sandefjord kommune og befolkningen i disse to kommunene skal fra samme dato bruke Sandefjord legevakt, med to unntak.

  Unntak er de som bor på Vear (nåværende Stokke) og beboere ved enkelte gateadresser i Andebu som fortsatt kan bruke Tønsberg interkommunale legevakt.

  Tønsberg interkommunale legevakt vil fortsatt være legevakt for hele befolkningen i Hof, Holmestrand, Re, Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommuner.

  Alfabetisk oversikt over område i Andebu som fortsatt kan benytte Tønsberg interkommunale legevakt etter  01. 01. 2017:

  Aulesjord,

  Bassengveien,

  Berg,

  Berggrenda,

  Bångundrød,

  Engen,

  Gran,

  Granveien,

  Gravdal fylkesvei 312, til hus nr 755,

  Haugan Nordre,

  Haugan,

  Haugan,

  Heimdal,

  Heimdalveien,

  Heimdalåsen,

  Herre Skjelbred,

  Holteveien og inkluderer Fylkesvei 307 med hus nr 843.

  Honerød.

  Honerødveien,

  Høyjord Vestre,

  Høyjord Østre,

  Høyjordveien,

  Hålandsveien,

  Illestad,

  Kronestien,

  Ladegårdsrydningen,

  Langbrekka,

  Løkkeveien,

  Mellom Holt,

  Moaveien.

  Myre, Svensrød,

  Myreveien,

  Nedre Presterødgården,

  Nesveien,

  Nordre Holt,

  Presterød,

  Rulesjord,

  Sjue,

  Sjueveien,

  Skaug,

  Skjelbred,

  Skjelbredveien,

  Solheimveien,

  Stulen,

  Stulstua,

  Sukke,

  Søndre Holt,

  Valmestadrød,

  Ysteriveien.

  Ødegården,

  Øvre Prestegården.

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream